Terorism

Terorism

Combaterea terorismului

Urmare revizuirii semestriale a regimului de sancțiuni, la 14 ianuarie a.c. au fost publicate Decizia (PESC) 2020/20 a Consiliului din 13 ianuarie 2020 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/1341 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/19 AL CONSILIULUI din 13 ianuarie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1337.

Combaterea terorismului (ONU1)

La 14 ianuarie 2020 a fost publicată pe site-ul ONU modificarea operată la 6 decembrie 2019 de Comitetul pentru Sancțiuni al CS ONU privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida, persoanele, grupurile, organizațiilor și entitățile asociate cu privire la unele persoane listate. Modificarea este rezultatul revizuirii anuale  regimului de sancțiuni și privește 85 de persoane supuse regimului restrictiv al înghețării fondurilor și resurselor economice, interdicției de călătorie și embargoului asupra armelor.

Combaterea terorismului (ONU2)

La data de 4 februarie 2020, Comitetul pentru sancțiuni al CS ONU in temeiul rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida, persoanele, grupurile, organizațiilor și entitățile asociate a adăugat 1 persoană la Lista persoanelor și entitătilor supuse regimului de sancțiuni al înghețării fondurilor și resurselor economice, restricțiilor de călătorie și embargoului asupra armelor stabilit prin paragraful 1 al rezoluției 2368 (2017).