Terorism

Terorism

Modificari Jurnalul Oficial UE (20.10.2020)
Modificari Jurnalul Oficial UE (13.10.2020)

La 13 octombrie, s-a publicat în Jurnalul Oficial UE Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1473 al Comisiei din 13 octombrie 2020 de modificare pentru a 317-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida.

Prin intermediul acestuia, se adaugă o persoană pe lista celor supuși restricțiilor de călătorie și măsurii înghețării fondurilor și resurselor economice.

Rezolutia Consiliului de Securitate privind ISIL (Da'esh) si Al-Qaida

 

La 8 octombrie 2020, Comitetul înființat în temeiul Rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) ale Consiliului de Securitate privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate a adăugat 1 persoană pe  lista de sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida, potrivit comunicatului de presa pe care îl regăsiți aici.

 

Modificari Jurnalul Oficial UE (31.07.2020)

 

La data de 31.07.2020 s-au publicat în Jurnalul Oficial UE următoarele acte juridice :

–          Decizia (PESC) 2020/1132 a Consiliului din 30 iulie 2020 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/20

–          Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1128 al Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/19

 

Prin intermediul acestora, se prelungesc sancțiunile (înghețarea fondurilor și resurselor economice) autonome UE împotriva persoanelor și grupărilor teroriste (Poziția Comună 931/2001) cu șase luni, până la finalizarea următoarei revizuiri.

 

Atragem atenția că persoana Qassem Soleimani a fost eliminată de pe listă.

Comunicat al Comitetul înființat în temeiul Rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) ale Consiliului de Securitate privind ISIL (Da'esh) (21.05.2020)

 

La 21 mai 2020, Comitetul înființat în temeiul Rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) ale Consiliului de Securitate privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate au agăugat următoarea persoană pe lista sa de sancțiuni ISIL (Da’esh) și Al-Qaida:

 

  1. Individuals

QDi.426 Name: 1: Amir 2: Muhammad Sa’id 3: Abdal-Rahman 4: al-Mawla
Name (original script): أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى
Title: na Designation: na DOB: a) 5 Oct. 1976 b) 1 Oct. 1976 POB: a) Tall’Afar, Iraq b) Mosul, Iraq Good quality a.k.a.: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi b) Hajji Abdallah c) Abu ‘Umar al-Turkmani d) Abdullah Qardash e) Abu ‘Abdullah Qardash f) al-Hajj Abdullah Qardash g) Hajji Abdullah Al-Afari h) `Abdul Amir Muhammad Sa’id Salbi i) Muhammad Sa’id `Abd-al-Rahman al-Mawla j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula Low quality a.k.a.: a) Al-Ustadh b) Ustadh Ahmad Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 21 May 2020 Other information: Leader of Islamic State in Iraq Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

 

Acesteia i se aplică măsura înghețării fondurilor și resurselor economice, restricțiile de călătorie și embargoul asupra produselor militare, conform comunicatului de presa pe care îl regăsiți aici https://www.un.org/press/en/2020/sc14195.doc.htm.

Comitetul din subordinea CSONU privind regimul de sancțiuni împotriva Al Qaida și Daesh a decis delistarea următoarei persoane

 

La data de 24 martie 2020, Comitetul din subordinea CSONU privind regimul de sancțiuni împotriva Al Qaida și Daesh a decis delistarea următoarei persoane:

A. Individuals

QDi.206 Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na
Name (original script): ابراهيم محمد خليل
Title: na Designation: na DOB: 2 Jul. 1975 POB: Dayr Az-Zawr, Syrian Arab Republic Good quality a.k.a.: a) Khalil Ibrahim Jassem born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad born 3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (born 1972) d) Khalil born 2 May 1975 e) Khalil Ibrahim al-Zahiri born 2 Jul. 1975 in Mosul Low quality a.k.a.: na Nationality: Syrian Arab Republic Passport no: Temporary suspension of deportation number T04338017 (issued by Alien’s Office of the City of Mainz, expired on 8 May 2013) National identification no: na

Astfel, acestuia nu îi mai sunt aplicabile măsura înghețării fondurilor și resurselor economice, restricțiile de călătorie și embargoul asupra produselor militare.

Sancțiuni Talibani

La data de 31 martie 2020, Comitetul Consiliului de Securitate creat în temeiul rezoluției 1988 (2011) privind talibanii si gruparile asociate a decis să extindă derogările de la interdicția de călătorie impusă de alineatul 1 litera (b) din rezoluția 2255 (2015) pentru urmatoarele persoane:

1. Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (TAi.024) ,

2. Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan (TAi.067),

3. Zia-ur-Rahman Madani (TAi.102),

4. Abdul Salam Hanifi Ali Mardan Qul (TAi.027),

5. Shahabuddin Delawar (TAi.113),

6. Abdul Latif Mansur (TAi .007),

7. Amir Khan Motaqi (TAi.026),

8. Abdul – Haq Wasiq (TAi.082),

9. Khairullah Khairkhwah (TAi.093),

10. Nurullah Nuri (TAi.089)

11. Fazl Mohammad Mazloom (TAi.023)

Extinderea derogarilor de la interdictia de calatorie se face pentru o perioadă de 90 de zile începând cu 31 martie 2020 la 15:00 și pana la 29 iunie 2020 la 15:00.

La 24 martie 2020, Comitetul din subordinea CSONU privind regimul de sancțiuni împotriva Al Qaida și Daesh a decis delistarea următoarei persoane:

 

  1. A. IndividualsQDi.206 Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na
    Name (original script): ابراهيم محمد خليل
    Title: na Designation: na DOB: 2 Jul. 1975 POB: Dayr Az-Zawr, Syrian Arab Republic Good quality a.k.a.: a) Khalil Ibrahim Jassem born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad born 3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (born 1972) d) Khalil born 2 May 1975 e) Khalil Ibrahim al-Zahiri born 2 Jul. 1975 in Mosul Low quality a.k.a.: na Nationality: Syrian Arab Republic Passport no: Temporary suspension of deportation number T04338017 (issued by Alien’s Office of the City of Mainz, expired on 8 May 2013) National identification no: na 

    Astfel, acestuia nu îi mai sunt aplicabile măsura înghețării fondurilor și resurselor economice, restricțiile de călătorie și embargoul asupra produselor militare.

Combaterea terorismului

 

 

 

 

 

 

Urmare revizuirii semestriale a regimului de sancțiuni, la 14 ianuarie a.c. au fost publicate Decizia (PESC) 2020/20 a Consiliului din 13 ianuarie 2020 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/1341 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/19 AL CONSILIULUI din 13 ianuarie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1337.

Combaterea terorismului (ONU1)

La 14 ianuarie 2020 a fost publicată pe site-ul ONU modificarea operată la 6 decembrie 2019 de Comitetul pentru Sancțiuni al CS ONU privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida, persoanele, grupurile, organizațiilor și entitățile asociate cu privire la unele persoane listate. Modificarea este rezultatul revizuirii anuale  regimului de sancțiuni și privește 85 de persoane supuse regimului restrictiv al înghețării fondurilor și resurselor economice, interdicției de călătorie și embargoului asupra armelor.

Combaterea terorismului (ONU2)

La data de 4 februarie 2020, Comitetul pentru sancțiuni al CS ONU in temeiul rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida, persoanele, grupurile, organizațiilor și entitățile asociate a adăugat 1 persoană la Lista persoanelor și entitătilor supuse regimului de sancțiuni al înghețării fondurilor și resurselor economice, restricțiilor de călătorie și embargoului asupra armelor stabilit prin paragraful 1 al rezoluției 2368 (2017).

Regim sancțiuni ONU ISIL (Da’esh) si Al-Qaida

la data de 11 februarie 2020, prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/184 al Comisiei din 11 februarie 2020 de modificare pentru a 308-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida a fost transpusă la nivelul UE modificarea operată anterior de Comitetul pentru sancțiuni al CS ONU privind Al-Qaida și ISIL.

Măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida

La 18 februarie 2020, UE a transpus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/218 al Comisiei din 17 februarie 2020 de modificare pentru a 309-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida modificarea operată la 17 iunie 2017 de Comitetul pentru sancțiuni al CSONU privind două mențiuni din listă.

Sanctiuni Al-Qaida si ISIL

La data de 23 februarie 2020, Comitetul pentru sancțiuni al CS ONU in temeiul rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida, persoanele, grupurile, organizațiilor și entitățile asociate a adăugat 2 entități pe lista persoanelor și entităților supuse regimului de sancțiuni al înghețării fondurilor și resurselor economice, restricțiilor de călătorie și embargoului asupra armelor stabilit prin paragraful 1 al rezoluției 2368 (2017).

  1. Entities and other groups

QDe.162 Name: ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP)
A.k.a.: a) Islamic State in Iraq and the Levant — West Africa (ISIL-WA) b) Islamic State of Iraq and Syria — West Africa (ISIS-WA) c) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP) d) Islamic State of Iraq and the Levant — West Africa F.k.a.: na Address: na Listed on: 23 February 2020 Other information:  Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)).  Formed in March 2015 by Abubakar Shekau (QDi.322).  Splinter group of Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138).  Committed terrorist attacks in Nigeria.  INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:  www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

QDe.163 Name: ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS)
A.k.a.: a) Islamic State in Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS) b) Islamic State of Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS) c) Islamic State of Iraq and the Levant — Greater Sahara (ISIL-GS) d) Islamic State of the Greater Sahel e) ISIS in the Greater Sahel f) ISIS in the Greater Sahara g) ISIS in the Islamic Sahel F.k.a.: na Address: na Listed on: 23 February 2020 Other information: Formed in May 2015 by Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415).  Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)).  Splinter group of Al-Mourabitoun (QDe.141).  Committed terrorist attacks in Mali, Niger and Burkina Faso.  INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Modificare Regulament CE nr.881/2002 (26.02.2020)

La data de 11.03.2020 a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/390 al Comisiei din 10 martie 2020 de modificare pentru a 312-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida, prin care au fost transpuse desemnările operate anterior de Comitetul pentru sancțiuni al CS ONU.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0390)

La 26 februarie a.c., prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/… al Comisiei din 25 februarie 2020 de modificare pentru a 310-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida, au fost transpuse în dreptul UE modificările operate la 18 februarie a.c. de Comitetul din subordinea CSONU creat în baza Rezoluțiilor 1267(1999), 1989(2011) și 2253(2015) privind Daesh și Al Qaida, respectiv se delistează două persoane, supuse anterior restricțiilor de călătorie, înghețării fondurilor și resurselor economice și embargoului de arme.