Terorism

Terorism

Combaterea terorismului

 

 

 

 

Urmare revizuirii semestriale a regimului de sancțiuni, la 14 ianuarie a.c. au fost publicate Decizia (PESC) 2020/20 a Consiliului din 13 ianuarie 2020 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/1341 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/19 AL CONSILIULUI din 13 ianuarie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1337.

Combaterea terorismului (ONU1)

La 14 ianuarie 2020 a fost publicată pe site-ul ONU modificarea operată la 6 decembrie 2019 de Comitetul pentru Sancțiuni al CS ONU privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida, persoanele, grupurile, organizațiilor și entitățile asociate cu privire la unele persoane listate. Modificarea este rezultatul revizuirii anuale  regimului de sancțiuni și privește 85 de persoane supuse regimului restrictiv al înghețării fondurilor și resurselor economice, interdicției de călătorie și embargoului asupra armelor.

Combaterea terorismului (ONU2)

La data de 4 februarie 2020, Comitetul pentru sancțiuni al CS ONU in temeiul rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida, persoanele, grupurile, organizațiilor și entitățile asociate a adăugat 1 persoană la Lista persoanelor și entitătilor supuse regimului de sancțiuni al înghețării fondurilor și resurselor economice, restricțiilor de călătorie și embargoului asupra armelor stabilit prin paragraful 1 al rezoluției 2368 (2017).

Regim sancțiuni ONU ISIL (Da’esh) si Al-Qaida

la data de 11 februarie 2020, prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/184 al Comisiei din 11 februarie 2020 de modificare pentru a 308-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida a fost transpusă la nivelul UE modificarea operată anterior de Comitetul pentru sancțiuni al CS ONU privind Al-Qaida și ISIL.

Măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida

La 18 februarie 2020, UE a transpus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/218 al Comisiei din 17 februarie 2020 de modificare pentru a 309-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida modificarea operată la 17 iunie 2017 de Comitetul pentru sancțiuni al CSONU privind două mențiuni din listă.

Sanctiuni Al-Qaida si ISIL

La data de 23 februarie 2020, Comitetul pentru sancțiuni al CS ONU in temeiul rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind ISIL (Da’esh), Al-Qaida, persoanele, grupurile, organizațiilor și entitățile asociate a adăugat 2 entități pe lista persoanelor și entităților supuse regimului de sancțiuni al înghețării fondurilor și resurselor economice, restricțiilor de călătorie și embargoului asupra armelor stabilit prin paragraful 1 al rezoluției 2368 (2017).

  1. Entities and other groups

QDe.162 Name: ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP)
A.k.a.: a) Islamic State in Iraq and the Levant — West Africa (ISIL-WA) b) Islamic State of Iraq and Syria — West Africa (ISIS-WA) c) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP) d) Islamic State of Iraq and the Levant — West Africa F.k.a.: na Address: na Listed on: 23 February 2020 Other information:  Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)).  Formed in March 2015 by Abubakar Shekau (QDi.322).  Splinter group of Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138).  Committed terrorist attacks in Nigeria.  INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:  www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

QDe.163 Name: ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS)
A.k.a.: a) Islamic State in Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS) b) Islamic State of Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS) c) Islamic State of Iraq and the Levant — Greater Sahara (ISIL-GS) d) Islamic State of the Greater Sahel e) ISIS in the Greater Sahel f) ISIS in the Greater Sahara g) ISIS in the Islamic Sahel F.k.a.: na Address: na Listed on: 23 February 2020 Other information: Formed in May 2015 by Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415).  Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)).  Splinter group of Al-Mourabitoun (QDe.141).  Committed terrorist attacks in Mali, Niger and Burkina Faso.  INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Modificare Regulament CE nr.881/2002 (26.02.2020)

La 26 februarie a.c., prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/… al Comisiei din 25 februarie 2020 de modificare pentru a 310-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida, au fost transpuse în dreptul UE modificările operate la 18 februarie a.c. de Comitetul din subordinea CSONU creat în baza Rezoluțiilor 1267(1999), 1989(2011) și 2253(2015) privind Daesh și Al Qaida, respectiv se delistează două persoane, supuse anterior restricțiilor de călătorie, înghețării fondurilor și resurselor economice și embargoului de arme.