Home

PROGRAMUL DE CONȘTIENTIZARE PROTECTOR – Ediția I

 

Apreciem și vă mulțumim pentru sprijinul acordat în concretizarea demersurilor inițiate pentru crearea unui forum de discuții aferent portalului www.protector-romania.ro.

Pentru prezervarea scopului inițial și pentru maximizarea avantajelor generate prin acest program, vă aducem la cunoștință că, în perioada imediat următoare, forumul va fi disponibil pe site-ul PROTECTOR.

Cu speranța că acest instrument va servi la rezolvarea unor probleme/ neclarități din activitatea dumneavoastră curentă, ne exprimăm în continuare disponibilitatea/ receptivitatea la orice sugestie care să conducă la creșterea eficienței acestui forum.

Echipa PROTECTOR.

OBIECTIVELE PROTECTOR-ROMANIA

Avertizarea asupra riscurilor ce decurg din nerespectarea sancţiunilor internaţionale impuse anumitor state, pe considerentul dezvoltării unor programe de dezvoltare a armelor de distrugere în masă şi din nerespectarea regimului naţional de control al exporturilor, pentru anumite categorii de bunuri şi servicii. Printre subiectele conferinței veți regăsi:

Învață să-ți gestionezi riscurile în afaceri. Înscrie-te la conferința Afaceri în Siguranță din regiunea ta.

VOR SUSȚINE EXPUNERI


M.A.E.

Control Exporturi și Sancțiuni

MAE, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), este autoritatea naţională în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi cu dublă utilizare. Oficiul pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale (OISI), din cadrul MAE, coordonează Consiliul interinstituțional pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale.

M.M.A.C.A.

Autorizări exporturi

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Departamentul de Comerț Exterior, acționează pentru autorizarea operațiunilor de export cu anumite produse de uz civil, derulate de operatori economici români pe diverse piețe supuse sancțiunilor internaționale.

I.G.P.R. - DAESP

Operațiuni cu arme

IGPR este autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii destinate uzului civil.

TESTIMONIALS

Alte conferinţe organizate de Protector