Republica Central Africana

Republica Central Africana

Update: Sancțiuni Republica Centrafricană (Iulie 2020)

Pe regimul de sancțiuni împotriva Republicii Centrafricane, sunt aduse amendamente embargoului de arme impus acestui stat, urmare Rezoluției CSONU nr. 2536 (2020).

 

 

Modificari Jurnalul Oficial UE (13.08.2020)

 

În data de 5 august 2020, Comitetul Consiliului de Securitate instituit prin Rezoluția 2127 (2013)  privind Republica Centrafricană a adăugat o nouă persoană pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

Informații suplimentare pot fi consultate aici.

În acest context, reamintim că Republica Centrafricană este supusă sancțiunilor internaționale instituite la nivelul ONU și preluate la nivelul UE, care cuprind:

 • interzicerea vânzării, furnizării, transferului sau exportului către Republica Centrafricană de armament şi materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme şi muniții, vehicule şi echipamente militare, echipamente paramilitare şi piese de schimb pentru acestea şi interzicerea furnizării serviciilor asociate acestora;
 • confiscarea, înscrierea într-un registru şi înlăturarea bunurilor menționate mai sus, descoperite de către statele membre;
 • interzicerea achiziționării, vânzării de cărbune, fier, carburant de aviație, produse petroliere
 • împiedicarea intrării sau tranzitului pe teritoriul statelor membre a persoanelor listate
 • înghețarea fondurilor şi resurselor economice şi interzicerea punerii acestora la dispoziția persoanelor şi entităților listate.

 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 266l din 13 august 2020 au fost publicate următoarele acte juridice:

 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1194 al Consiliului din 12 august 2020 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană;
 2. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1195 a Consiliului din 12 august 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

Prin actele juridice sus-menționate a fost transpusă în dreptul U.E. decizia din 5 august 2020 a Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) constituit în temeiul Rezoluției CSONU 2127 (2013), prin care a fost adăugată o persoană pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsuri restrictive.

Update: Sancțiuni Republica Centrafricană (Mai 2020)

 

 

în data de 29 mai 2020, s-au publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene următoarele acte juridice:

1)      Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/720 a Consiliului din 28 mai 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane;

2)      Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/717 al Consiliului din 28 mai 2020 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica CentrafricanăPrin intermediul acestor acte juridice a fost preluată în dreptul european decizia Comitetului Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU), instituit în temeiul Rezoluției 2127 (2013) a CSONU, referitoare la actualizarea informațiilor referitoare la o persoană căreia i se aplică măsuri restrictive, anume Martin KOUMTAMADJI.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0720

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0717

 

 

Sancțiuni Republica Centrafricană (Mai 2020)

 

 

În data de 5 mai 2020, Comitetul Consiliului de Securitate înființat potrivit Rezoluției 2127(2013) privind Republica Centrafricană a actualizat informațiile referitoare la Martin Koumtamadji. Informațiile actualizate pot fi consultate la următorul link: https://www.un.org/press/en/2020/sc14179.doc.htm.

Reamintim că în data de 20 aprilie 2020, Comitetul sus-menționat l-a adăugat pe Martin Koumtamadji, președintele Frontului Democratic al Poporului Centrafrican, pe lista persoanelor supuse măsurilor de restricție (embargo privind armele, restricții de călătorie, respectiv înghețarea fondurilor). Comitetul a făcut publice motivele care au stat la baza acestei listări; acestea pot fi consultate la următorul link: www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials/summaries

De asemenea, lista actualizată a persoanelor și entităților supuse măsurilor restrictive poate fi consultată la adresa: www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials

Sancțiuni Republica Centrafricană

 

La 17 martie 2020, s-a public în Jurnalul Oficial UE Decizia (PESC) 2020/408 a Consiliului din 17 martie 2020 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane.

Prin intermediul acesteia, se extinde una din excepțiile de la embargoul asupra armelor impus RCA, pentru a include și vehicule militare terestre neînarmate și vehicule militare terestre montate cu arme cu un calibru mai mic sau egal cu 14,5 mm.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020D0408)

În data de 31 ianuarie 2020 Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 2507(2020) privind prelungirea regimului de sancțiuni instituit față de Republica Centrafricană, precum și a mandatului Comitetului de Experți.

Mai precis, prin intermediul acestei rezoluții, Consiliul de Securitate a decis că statele membre vor continua să prevină furnizarea, vânzarea sau transferul de arme și material aferent către Republica Centrafricană până la 31 iulie 2020. De asemenea, a decis să prelungească până la 31 august 2020 mandatul Comitetului de experți însărcinat cu asistența comisiei sale de sancțiuni din Republica Centrafricană.

Consiliul a instituit, de asemenea, o serie de excepții de la embargoul asupra armelor. Printre acestea s-au inclus:

 • livrări destinate exclusiv să sprijine Misiunea integrată Multidimensională de Stabilizare a Națiunilor Unite în Republica Centrafricană (MINUSCA) și misiuni de instruire desfășurate de Uniunea Europeană și Franța;
 • furnizarea de echipamente neletale și asistență destinată exclusiv susținerii procesului de reformă a sectorului de securitate;
 • livrări aduse în țară de forțele ciadiene sau sudaneze numai pentru utilizarea lor în patrule internaționale și
 • livrări de echipamente militare neletale destinate exclusiv uzului umanitar sau de protecție, printre alte câteva excepții.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *