RD Congo

RD Congo

Republica Democrată Congo

 

 

În data de 25 februarie 2020, Comitetul Consiliului de Securitate privind Republica Democrată Congo a amendat lista privind persoanele supuse măsurilor restrictive prevăzute de Rezoluția ONU 2293(2016).

Modificarea constă în adăugarea informației potrivit căreia Ignace Murwanashyaka, una dintre persoanele fizice supuse măsurilor restrictive, ar fi decedat în închisoarea din Germania în care era deținut.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând următorul link: https://www.un.org/press/en/2020/sc14123.doc.htm

 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (19.10.2020)

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 19 octombrie 2020 au fost publicate următoarele acte juridice:

  1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1507 al consiliului din 16 octombrie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo;
  2. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1509 a consiliului din 16 octombrie 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo.

 

Prin actele juridice sus-menționate a fost transpusă în dreptul U.E. decizia Comitetului Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 1533 (2004), prin care au fost modificate rubricile referitoare la două persoane și trei entități cărora li se aplică măsurile restrictive.

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/417 a Consiliului din 19 martie 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

 

Vineri, 20 martie 2020, s-au publicat în Jurnalul Oficial UE următoarele acte juridice:
– Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/417 a Consiliului din 19 martie 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/415 al Consiliului din 19 martie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo
De asemenea, se aduce un amendament datelor de listare ale unei persoane supuse sancțiunilor împotriva RD Congo (restricții de călătorie și înghețarea fondurilor și resurselor economice).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020R0415)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *